(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Mgr. Marek Motl

spolupracující advokát

Jazyky: český, anglický.

Marek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2001. Advokátem je od roku 2005.

Specializuje se na občanské právo se zaměřením na bytové právo, právo nemovitostí a stavební právo. V současné době vede agendu bytových projektů, v jejímž rámci poskytuje mj. projektové poradenství (vč. projektového financování) a poradenství související se zakládáním a fungováním společenství vlastníků jednotek. Věnuje se též problematice ochrany spotřebitele a otázkám odpovědnosti za škodu.