(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Advokátní kancelář
od roku 2001

Vyšanská, Majer

O nás

Advokátní kancelář

VYŠANSKÁ,  MAJER

Jana Vyšanská a Ladislav Majer začali spolupracovat v září roku 1997. Vytvořili tak základ týmu, který se v průběhu pozdějších let rozšířil o další členy a vyrostl v profesionální právní tým poskytující svým klientům služby prakticky ve všech právních disciplínách.

Hodnoty, na kterých byl vybudován tým naší advokátní kanceláře, jsou duchem našeho týmu. Vysoké pracovní nasazení, zodpovědný a osobní přístup ke klientům, přátelská atmosféra spojená s vysokou odbornou úrovní a profesionálním standardem právních služeb.

AKVM je advokátní kanceláří, jejíž jádro tvoří mladý a dynamicky se rozvíjející kolektiv právníků, v němž se aktivní a flexibilní přístup k širokému spektru potřeb a přání klientů spojuje s letitými zkušenostmi v oboru.

Díky různorodé odborné specializaci členů našeho týmu se praktické zkušenosti vždy snoubí s hlubokými teoretickými znalostmi, což zajišťuje našim klientům ve všech ohledech kompletní právní servis.

Mezi největší klienty AKVM patří obchodní společnosti převážně se zahraniční účastí, nicméně naše klientela je tvořena i menšími společnostmi a fyzickými osobami. Prioritou vztahu s našimi klienty je individuální a komplexní přístup k řešení jejich problematiky, ať už jde o nadnárodní korporace či soukromé osoby.

AKVM spolupracuje dále i s odborníky v oblasti daní a financování, realit i dalších oborů, což umožňuje zabezpečení i těch zakázek a přání klientů, jež přesahují hranice právní disciplíny.

Náš tým

Partneři

Spolupracující advokáti

Studenti

                          Studenti

Studenti

Sekretariát

Zaměření

Obchodní právo

AKVM poskytuje veškeré poradenství v oblasti obchodních společností všech forem či družstev, zejména pak při zakládání obchodních společností a změnách souvisejících korporátních vztahů, poradenství v oblasti akcionářských struktur a vztahů mezi společníky, investory a strategickými partnery. Zajišťujeme právní servis správy koncernových struktur a vzájemných vztahů jednotlivých členů koncernu v rámci ČR i se zahraničním prvkem, fúze, rozdělování, M&A, prodeje či pronájmy jednotlivých podniků. V rámci akvizic zajišťujeme kompletní právní audit (legal due diligence) obchodních společností.

Nemovitosti

Realitní právo je jednou z hlavních oblastí, jíž se v naší praxi věnujeme. Svým klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, včetně právního auditu při nákupu nemovitostí, financování a realizace projektů, prodej či pronájem konečných produktů (ať již bytů či nebytových prostor) atd. V rámci výstavby residenčních i obchodních či logistických objektů zajišťujeme i veškerou právní agendu v oblasti stavebního práva, včetně všech stupňů územního a stavebního řízení, jakož i porad v oblasti správy projektů, úvěrů a majetku.

Občanské právo

AKVM poskytuje služby i v široké oblasti soukromého práva, ať už jde o vyřizování dědictví, vztahy týkající se nemovitostí, jakož i v rámci závazkových vztahů včetně vymáhání pohledávek. Můžeme poskytnout právní porady a nabídnout i sepsání smluv či zastupování v občanskoprávních sporech před soudy.

Rodinné právo

Oblast práva rodinného je další z oblastí práva, kterým se AKVM věnuje. Svým klientům zejména posky tujeme poradenství v otázkách rozvodu a péče o dítě. Dále připravujeme návrhy předmanželských smluv a vypořádání společného jmění manželů či spoluvlastnictví.

Soudní spory a arbitráže

AKVM poskytuje svým klientům veškerou podporu při řízeních před soudem, jakož i při arbitrážích. Kromě rozsáhlé sporné agendy v oblasti obchodního práva zastupujeme klienty i v civilním a trestním řízení. Své služby poskytujeme i v oblasti správního řízení, včetně daňového, jakož i v oblasti odpovědnosti za přestupky.

Ostatní

AKVM dále poskytuje své služby i v dalších oborech, jakými jsou finanční právo a bankovnictví, právo hospodářské soutěže či pracovní právo a právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, výběrová řízení, veřejná podpora investic, ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů.

Obchodní právo

AKVM poskytuje veškeré poradenství v oblasti obchodních společností všech forem či družstev, zejména pak při zakládání obchodních společností a změnách souvisejících korporátních vztahů, poradenství v oblasti akcionářských struktur a vztahů mezi společníky, investory a strategickými partnery. Zajišťujeme právní servis správy koncernových struktur a vzájemných vztahů jednotlivých členů koncernu v rámci ČR i se zahraničním prvkem, fúze, rozdělování, M&A, prodeje či pronájmy jednotlivých podniků. V rámci akvizic zajišťujeme kompletní právní audit (legal due diligence) obchodních společností.

Nemovitosti

Realitní právo je jednou z hlavních oblastí, jíž se v naší praxi věnujeme. Svým klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, včetně právního auditu při nákupu nemovitostí, financování a realizace projektů, prodej či pronájem konečných produktů (ať již bytů či nebytových prostor) atd. V rámci výstavby residenčních i obchodních či logistických objektů zajišťujeme i veškerou právní agendu v oblasti stavebního práva, včetně všech stupňů územního a stavebního řízení, jakož i porad v oblasti správy projektů, úvěrů a majetku.

Občanské právo

AKVM poskytuje služby i v široké oblasti soukromého práva, ať už jde o vyřizování dědictví, vztahy týkající se nemovitostí, jakož i v rámci závazkových vztahů včetně vymáhání pohledávek. Můžeme poskytnout právní porady a nabídnout i sepsání smluv či zastupování v občanskoprávních sporech před soudy.

Rodinné právo

Oblast práva rodinného je další z oblastí práva, kterým se AKVM věnuje. Svým klientům zejména posky tujeme poradenství v otázkách rozvodu a péče o dítě. Dále připravujeme návrhy předmanželských smluv a vypořádání společného jmění manželů či spoluvlastnictví.

Soudní spory a arbitráže

AKVM poskytuje svým klientům veškerou podporu při řízeních před soudem, jakož i při arbitrážích. Kromě rozsáhlé sporné agendy v oblasti obchodního práva zastupujeme klienty i v civilním a trestním řízení. Své služby poskytujeme i v oblasti správního řízení, včetně daňového, jakož i v oblasti odpovědnosti za přestupky.

Ostatní

AKVM dále poskytuje své služby i v dalších oborech, jakými jsou finanční právo a bankovnictví, právo hospodářské soutěže či pracovní právo a právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, výběrová řízení, veřejná podpora investic, ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů.

PARTNEŘI

    www.lexxus.cz

www.geome.cz

 

 

www.blaha-notar.com

 

KLIENTI

www.afi-europe.eu

 

ww.akcent.cz

www.bcdgroup.cz

www.coastcapital.cz

www.hotelkingscourt.cz

http://www.hotelkingdavid.cz/en/home.html

LINKIN INVEST

www.omikrongroup.cz

www.sidigroup.eu

www.sunnycanadian.cz

REZIDENČNÍ PROJEKTY

www.trojaresidence.cz

www.nadrokytkou.cz

www.staromodranskarezidence.cz

Zličínské zahrady

TULIPA MODŘANY

TULIPA ROKYTKA

ww.kajetanka.eu

www.bytymalesice.cz

www.rezidencevrtilka.cz

www.byty-trebesin.cz

www.byty-kolbenova.cz

www.rezidencekralupy.cz

OBCHODNÍ CENTRA A KANCELÁŘE

 

  www.atrium-flora.cz

 

AFI PALÁC BROADWAY

 

www.classic7.cz

 

www.butterfly-karlin.cz

www.afi-vokovice.cz

Kontakt

KANCELÁŘ:

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer s.r.o.

Korunní 810/104 F – přízemí

10100 Praha 10 – Vinohrady

Česká republika

IČO: 26428041

DIČ: CZ26428041

_____________

EMAIL: akvm@akvm.cz

Telefon:  (+420) 246 090 400

Kontaktní osoba: 

JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D., advokátka

_____________

IDDS: v4yjfed

Informace pro klienty:  Mimosoudní řešení případného sporu s advokátní kanceláří řeší Česká advokátní komora.

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer.

Korunní 810/104 vnitroblok F – přízemí 101 00 Praha 10 – Vinohrady tel: (+420) 246 090 400