(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Advokátní kancelář
od roku 2001

Vyšanská, Majer

O nás

Advokátní kancelář

VYŠANSKÁ,  MAJER

Jana Vyšanská a Ladislav Majer začali spolupracovat v září roku 1997. Vytvořili tak základ týmu, který se v průběhu pozdějších let rozšířil o další členy a vyrostl v profesionální právní tým poskytující svým klientům služby prakticky ve všech právních disciplínách.

Hodnoty, na kterých byl vybudován tým naší advokátní kanceláře, jsou duchem našeho týmu. Vysoké pracovní nasazení, zodpovědný a osobní přístup ke klientům, přátelská atmosféra spojená s vysokou odbornou úrovní a profesionálním standardem právních služeb.

AKVM je advokátní kanceláří, jejíž jádro tvoří mladý a dynamicky se rozvíjející kolektiv právníků, v němž se aktivní a flexibilní přístup k širokému spektru potřeb a přání klientů spojuje s letitými zkušenostmi v oboru.

Díky různorodé odborné specializaci členů našeho týmu se praktické zkušenosti vždy snoubí s hlubokými teoretickými znalostmi, což zajišťuje našim klientům ve všech ohledech kompletní právní servis.

Mezi největší klienty AKVM patří obchodní společnosti převážně se zahraniční účastí, nicméně naše klientela je tvořena i menšími společnostmi a fyzickými osobami. Prioritou vztahu s našimi klienty je individuální a komplexní přístup k řešení jejich problematiky, ať už jde o nadnárodní korporace či soukromé osoby.

AKVM spolupracuje dále i s odborníky v oblasti daní a financování, realit i dalších oborů, což umožňuje zabezpečení i těch zakázek a přání klientů, jež přesahují hranice právní disciplíny.

Náš tým

Partneři

Spolupracující advokáti

Advokátní koncipienti

Team not found

Studenti

                          Studenti

Advokátní koncipienti

Team not found

Studenti

Sekretariát

Zaměření

Obchodní právo

AKVM poskytuje veškeré poradenství v oblasti obchodních společností všech forem či družstev, zejména pak při zakládání obchodních společností a změnách souvisejících korporátních vztahů, poradenství v oblasti akcionářských struktur a vztahů mezi společníky, investory a strategickými partnery. Zajišťujeme právní servis správy koncernových struktur a vzájemných vztahů jednotlivých členů koncernu v rámci ČR i se zahraničním prvkem, fúze, rozdělování, M&A, prodeje či pronájmy jednotlivých podniků. V rámci akvizic zajišťujeme kompletní právní audit (legal due diligence) obchodních společností.

Nemovitosti

Realitní právo je jednou z hlavních oblastí, jíž se v naší praxi věnujeme. Svým klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, včetně právního auditu při nákupu nemovitostí, financování a realizace projektů, prodej či pronájem konečných produktů (ať již bytů či nebytových prostor) atd. V rámci výstavby residenčních i obchodních či logistických objektů zajišťujeme i veškerou právní agendu v oblasti stavebního práva, včetně všech stupňů územního a stavebního řízení, jakož i porad v oblasti správy projektů, úvěrů a majetku.

Občanské právo

AKVM poskytuje služby i v široké oblasti soukromého práva, ať už jde o vyřizování dědictví, vztahy týkající se nemovitostí, jakož i v rámci závazkových vztahů včetně vymáhání pohledávek. Můžeme poskytnout právní porady a nabídnout i sepsání smluv či zastupování v občanskoprávních sporech před soudy.

Rodinné právo

Oblast práva rodinného je další z oblastí práva, kterým se AKVM věnuje. Svým klientům zejména posky tujeme poradenství v otázkách rozvodu a péče o dítě. Dále připravujeme návrhy předmanželských smluv a vypořádání společného jmění manželů či spoluvlastnictví.

Soudní spory a arbitráže

AKVM poskytuje svým klientům veškerou podporu při řízeních před soudem, jakož i při arbitrážích. Kromě rozsáhlé sporné agendy v oblasti obchodního práva zastupujeme klienty i v civilním a trestním řízení. Své služby poskytujeme i v oblasti správního řízení, včetně daňového, jakož i v oblasti odpovědnosti za přestupky.

Ostatní

AKVM dále poskytuje své služby i v dalších oborech, jakými jsou finanční právo a bankovnictví, právo hospodářské soutěže či pracovní právo a právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, výběrová řízení, veřejná podpora investic, ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů.

Obchodní právo

AKVM poskytuje veškeré poradenství v oblasti obchodních společností všech forem či družstev, zejména pak při zakládání obchodních společností a změnách souvisejících korporátních vztahů, poradenství v oblasti akcionářských struktur a vztahů mezi společníky, investory a strategickými partnery. Zajišťujeme právní servis správy koncernových struktur a vzájemných vztahů jednotlivých členů koncernu v rámci ČR i se zahraničním prvkem, fúze, rozdělování, M&A, prodeje či pronájmy jednotlivých podniků. V rámci akvizic zajišťujeme kompletní právní audit (legal due diligence) obchodních společností.

Nemovitosti

Realitní právo je jednou z hlavních oblastí, jíž se v naší praxi věnujeme. Svým klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, včetně právního auditu při nákupu nemovitostí, financování a realizace projektů, prodej či pronájem konečných produktů (ať již bytů či nebytových prostor) atd. V rámci výstavby residenčních i obchodních či logistických objektů zajišťujeme i veškerou právní agendu v oblasti stavebního práva, včetně všech stupňů územního a stavebního řízení, jakož i porad v oblasti správy projektů, úvěrů a majetku.

Občanské právo

AKVM poskytuje služby i v široké oblasti soukromého práva, ať už jde o vyřizování dědictví, vztahy týkající se nemovitostí, jakož i v rámci závazkových vztahů včetně vymáhání pohledávek. Můžeme poskytnout právní porady a nabídnout i sepsání smluv či zastupování v občanskoprávních sporech před soudy.

Rodinné právo

Oblast práva rodinného je další z oblastí práva, kterým se AKVM věnuje. Svým klientům zejména posky tujeme poradenství v otázkách rozvodu a péče o dítě. Dále připravujeme návrhy předmanželských smluv a vypořádání společného jmění manželů či spoluvlastnictví.

Soudní spory a arbitráže

AKVM poskytuje svým klientům veškerou podporu při řízeních před soudem, jakož i při arbitrážích. Kromě rozsáhlé sporné agendy v oblasti obchodního práva zastupujeme klienty i v civilním a trestním řízení. Své služby poskytujeme i v oblasti správního řízení, včetně daňového, jakož i v oblasti odpovědnosti za přestupky.

Ostatní

AKVM dále poskytuje své služby i v dalších oborech, jakými jsou finanční právo a bankovnictví, právo hospodářské soutěže či pracovní právo a právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, výběrová řízení, veřejná podpora investic, ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů.

PARTNEŘI

    www.lexxus.cz

www.geome.cz

 

 

www.blaha-notar.com

 

KLIENTI

www.afi-europe.eu

 

ww.akcent.cz

www.bcdgroup.cz

www.coastcapital.cz

www.hotelkingscourt.cz

http://www.hotelkingdavid.cz/en/home.html

LINKIN INVEST

www.omikrongroup.cz

www.sidigroup.eu

www.sunnycanadian.cz

REZIDENČNÍ PROJEKTY

www.trojaresidence.cz

www.nadrokytkou.cz

www.staromodranskarezidence.cz

Zličínské zahrady

TULIPA MODŘANY

TULIPA ROKYTKA

ww.kajetanka.eu

www.bytymalesice.cz

www.rezidencevrtilka.cz

www.byty-trebesin.cz

www.byty-kolbenova.cz

www.rezidencekralupy.cz

OBCHODNÍ CENTRA A KANCELÁŘE

https://palacpardubice.cz/

 

  www.atrium-flora.cz

 

AFI PALÁC BROADWAY

 

www.classic7.cz

 

www.butterfly-karlin.cz

www.afi-vokovice.cz

Kontakt

KANCELÁŘ:

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer s.r.o.

Korunní 810/104 F – přízemí

10100 Praha 10 – Vinohrady

Česká republika

IČO: 26428041

DIČ: CZ26428041

_____________

EMAIL: akvm@akvm.cz

Telefon:  (+420) 246 090 400

Kontaktní osoba: 

JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D., advokátka

_____________

IDDS: v4yjfed

Informace pro klienty:  Mimosoudní řešení případného sporu s advokátní kanceláří řeší Česká advokátní komora.

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer.

Korunní 810/104 vnitroblok F – přízemí 101 00 Praha 10 – Vinohrady tel: (+420) 246 090 400