(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Jana Vyšanská a Ladislav Majer

Naše spolupráce začala v září roku 1997 a v roce 2001 vznikla naše společná advokátní praxe. Poskytujeme profesionální služby téměř ve všech právních disciplínách soukromým osobám i firmám. Přátelská atmosféra, osobní přístup a dlouholeté zkušenosti zajišťují vysoký standard nabízených služeb.

EMAIL

tel: (+420) 246 090 400 IDDS: v4yjfed

Kontaktní osoba: 

JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D.

KANCELÁŘ
Korunní 810/104         vnitroblok F – přízemí             101 00 Praha 10 – Vinohrady   Česká republika
Informace pro klienty:

Mimosoudní řešení případného sporu s advokátní kanceláří řeší Česká advokátní komora.

<iframe src="/panorama/akvm.html" width="1920">

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer.

Korunní 810/104

vnitroblok F – přízemí

101 00 Praha 10 – Vinohrady

tel: (+420) 246 090 400