Advokátní kancelář
Vyšanská & Majer

CZ|EN

Zaměření

Obchodní právo

AKVM poskytuje veškeré poradenství v oblasti obchodních společností všech forem či družstev, zejména pak při zakládání obchodních společností a změnách souvisejících korporátních vztahů, poradenství v oblasti akcionářských struktur a vztahů mezi společníky, investory a strategickými partnery. Zajišťujeme právní servis správy koncernových struktur a vzájemných vztahů jednotlivých členů koncernu v rámci ČR i se zahraničním prvkem, fúze, rozdělování, M&A, prodeje či pronájmy jednotlivých podniků. V rámci akvizic zajišťujeme kompletní právní audit (legal due diligence) obchodních společností.

Nemovitosti

Realitní právo je jednou z hlavních oblastí, jíž se v naší praxi věnujeme. Svým klientům poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících s nemovitostmi, včetně právního auditu při nákupu nemovitostí, financování a realizace projektů, prodej či pronájem konečných produktů (ať již bytů či nebytových prostor) atd.

V rámci výstavby residenčních i obchodních či logistických objektů zajišťujeme i veškerou právní agendu v oblasti stavebního práva, včetně všech stupňů územního a stavebního řízení, jakož i porad v oblasti správy projektů, úvěrů a majetku.

Soudní spory a arbitráže

AKVM poskytuje svým klientům veškerou podporu při řízeních před soudem, jakož i při arbitrážích. Kromě rozsáhlé sporné agendy v oblasti obchodního práva zastupujeme klienty i v civilním a trestním řízení. Své služby poskytujeme i v oblasti správního řízení, včetně daňového, jakož i v oblasti odpovědnosti za přestupky.

Občanské právo

AKVM poskytuje služby i v široké oblasti soukromého práva, ať už jde o vyřizování dědictví, vztahy týkající se nemovitostí, oblast práva rodinného (návrh předmanželských smluv, otázky rozvodu a péče o dítě), spoluvlastnictví a společné jmění manželů, jakož i v rámci závazkových vztahů včetně vymáhání pohledávek. Můžeme poskytnout právní porady a nabídnout i sepsání smluv či zastupování v občanskoprávních sporech před soudy.

Ostatní

AKVM dále poskytuje své služby i v dalších oborech, jakými jsou finanční právo a bankovnictví, právo hospodářské soutěže či pracovní právo a právo duševního vlastnictví, veřejné zakázky, výběrová řízení, veřejná podpora investic, ochrana hospodářské soutěže a spotřebitelů.


2008–2017 © www.blanicti.cz & Matěj Černý