(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Jana Vyšanská a Ladislav Majer

Naše spolupráce začala v září roku 1997 a v roce 2001 vznikla naše společná advokátní praxe. Poskytujeme profesionální služby téměř ve všech právních disciplínách soukromým osobám i firmám. Přátelská atmosféra, osobní přístup a dlouholeté zkušenosti zajišťují vysoký standard nabízených služeb.

Obchodní právo

AKVM poskytuje veškeré poradenství v oblasti obchodních společností všech forem či
družstev, zejména pak při zakládání obchodních společností a změnách souvisejících
korporátních vztahů, poradenství v oblasti akcionářských struktur a vztahů mezi společníky,
investory a strategickými partnery. Zajišťujeme právní servis správy koncernových struktur
a vzájemných vztahů jednotlivých členů koncernu v rámci ČR i se zahraničním prvkem, fúze,
rozdělování, M&A, prodeje či pronájmy jednotlivých podniků. V rámci akvizic zajišťujeme
kompletní právní audit (legal due diligence) obchodních společností.

Nemovitosti

Realitní právo je jednou z hlavních oblastí, jíž se v naší praxi věnujeme. Svým klientům
poskytujeme právní služby, které se týkají všech druhů transakcí souvisejících
s nemovitostmi, včetně právního auditu při nákupu nemovitostí, financování a realizace
projektů, prodej či pronájem konečných produktů (ať již bytů či nebytových prostor) atd.
V rámci výstavby residenčních i obchodních či logistických objektů zajišťujeme i veškerou
právní agendu v oblasti stavebního práva, včetně všech stupňů územního a stavebního řízení,
jakož i porad v oblasti správy projektů, úvěrů a majetku.

Občanské právo

AKVM poskytuje služby i v široké oblasti soukromého práva, ať už jde o vyřizování dědictví,
vztahy týkající se nemovitostí, jakož i v rámci závazkových vztahů včetně vymáhání
pohledávek. Můžeme poskytnout právní porady a nabídnout i sepsání smluv či zastupování
v občanskoprávních sporech před soudy.

Rodinné právo

Oblast práva rodinného je další z oblastí práva, kterým se AKVM věnuje. Svým klientům
zejména poskytujeme poradenství v otázkách rozvodu a péče o dítě. Dále připravujeme
návrhy předmanželských smluv a vypořádání společného jmění manželů či spoluvlastnictví.

Soudní spory a arbitráže

AKVM poskytuje svým klientům veškerou podporu při řízeních před soudem, jakož i při
arbitrážích. Kromě rozsáhlé sporné agendy v oblasti obchodního práva zastupujeme klienty
i v civilním a trestním řízení. Své služby poskytujeme i v oblasti správního řízení, včetně
daňového, jakož i v oblasti odpovědnosti za přestupky.

Ostatní

AKVM dále poskytuje své služby i v dalších oborech, jakými jsou finanční právo
a bankovnictví, právo hospodářské soutěže či pracovní právo a právo duševního vlastnictví,
veřejné zakázky, výběrová řízení, veřejná podpora investic, ochrana hospodářské soutěže
a spotřebitelů.

Jana Vyšanská & Ladislav Majer

Spolu a pro Vás od roku 2001