(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Mgr. Štěpán Chovanec

advokátní koncipient

Jazyky: český, anglický.

Štěpán dokončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014 a je součástí našeho týmu od roku 2015.

V rámci studia se zaměřoval na právo občanské a trestní, zejména na problematiku zdravotnického a medicínského práva a téma trestní odpovědnosti právnických osob.

V současné době se věnuje závazkovému právu, stavebnímu právu, právu obchodních společností, převodům nemovitých věcí, nájmům bytů i prostor sloužících podnikání a zastupování klientů v soudních řízeních.