(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Mgr. Martin Sejk

spolupracující advokát

Jazyky: český, anglický.

Martin vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001), advokátem je od roku 2006.

Specializuje se na právo obchodních společností, přeměny společností, družstva, obchodní závazkové vztahy, pracovní právo, nájem a podnájem prostor sloužících podnikání, vlastnictví bytů a nebytových prostor, náhradu škody, občanská sdružení, dědické právo, trestní právo, zastupování ve sporných řízeních a vymáhání pohledávek, včetně jejich hromadné správy.