(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Mgr. Ladislav Majer

partner

Jazyky: český, anglický.

Ladislav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997). Advokátem je od roku 2000.

Specializuje se na právní vztahy k nemovitostem, včetně bytového práva a práva nájmu a podnájmu nebytových prostor, právo obchodních společností a obchodně závazkové vztahy, financování nákupu nemovitostí a projektové financování a stavební právo.