(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Mgr. Johana Rudolfová

advokátní koncipient

Jazyky: český, anglický.

Johana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014) a je zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Pro naši advokátní kancelář pracuje od roku 2014.

Při studiu se zaměřovala na trestní a občanské právo, zejména na právo dědické a právo nemovitostí.

Specializuje se na právo občanské a obchodní, se zaměřením na právo nemovitostí, zejména jejich koupi a prodej a nájem prostor sloužících podnikání.