(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D.

partner

Jazyky: český, hebrejský, anglický, na konverzační úrovni rovněž německý a ruský.

Jana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997). Advokátem je od roku 2000. V letech 1993 až 1994 studovala na Univerzitě v Tel Avivu. Jana je zodpovědná za obchodní vedení advokátní kanceláře.

Specializuje se na obchodní právo a občanské právo (včetně rodinného práva a problematiky dědictví), právo nájmu a podnájmu nebytových prostor (specializace obchodní centra), právo týkající se vlastnictví bytů, včetně projektového poradenství v rámci výstavby nových developerských projektů.