(+420) 246 090 400 akvm@akvm.cz
Vyšanská & Majer

od roku 2001

Jakub Kaleta

student Právnické fakulty

Jazyky: český, anglický.

Jakub je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018). Zimní semestr 4. ročníku studia absolvoval v rámci zahraniční stáže na Turku University ve Finsku. Pro naši advokátní kancelář pracuje od roku 2015.

Při studiu se zaměřuje na občanské a obchodní právo, zajímá se rovněž o ústavní právo a evropské právo. V praxi se především věnuje převodům a nájmům nemovitostí, korporátním věcem, problematice živnostenských oprávnění a v neposlední řade ochraně osobních údajů především ve světle aktuální Evropské úpravy (GDPR).