Advokátní kancelář
Vyšanská & Majer

CZ|EN

Náš tým

 Partneři
JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D.

JUDr. Jana Vyšanská, Ph.D.

partner
jazyk: český, hebrejský,
anglický, německý, ruský

vysanska@akvm.cz

Jana vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997) a tamtéž absolvovala doktorandské studium s rigorosní prací v oboru trestní právo (2001). Advokátem je od roku 2000.

Specializuje se na obchodní právo a občanské právo (včetně rodinného práva a problematiky dědictví), právo nájmu a podnájmu nebytových prostor, trestní právo, stavební právo a právo týkající se vlastnictví bytů, včetně projektového poradenství v rámci výstavby nových developerských projektů.Mgr. Ladislav Majer

Mgr. Ladislav Majer

partner
jazyk: český, anglický
majer@akvm.cz

Ladislav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1997). Advokátem je od roku 2000.

Specializuje se na právní vztahy k nemovitostem, včetně bytového práva a práva nájmu a podnájmu nebytových prostor, právo obchodních společností a obchodně závazkové vztahy, financování nákupu nemovitostí a projektové financování, finanční právo a právo finančních institucí. Spolupracující advokáti
Mgr. Daniel Wrana

Mgr. Daniel Wrana

spolupracující advokát
jazyk: český, anglický
wrana@akvm.cz

Dan vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001). Advokátem je od roku 2005.

Specializuje se na právo nehmotných statků a právo duševního vlastnictví a informačních technologií, telekomunikace, úvěrové právo, právo obchodních společností a právo nemovitostí – zejména akvizice, development a nájmy. V kanceláři vede sekci nájemní agendy a agendy obchodních center.Mgr. Marek Motl

Mgr. Marek Motl

spolupracující advokát
jazyk: český, anglický
motl@akvm.cz

Marek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001). Advokátem je od roku 2005.

Specializuje se na občanské právo se zaměřením na bytové právo, právo nemovitostí, stavební právo a právo obchodních společností. V současné době vede agendu bytových projektů, v jejímž rámci poskytuje mj. projektové poradenství a poradenství související se zakládáním a fungováním společenství vlastníků jednotek. Věnuje se též problematice pracovního práva, ochrany spotřebitele a otázkám odpovědnosti za škodu.Mgr. Martin Růžička

Mgr. Martin Růžička

spolupracující advokát
jazyk: český, anglický
ruzicka@akvm.cz

Martin vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně (1999).

Před vstupem do advokacie dlouhodobě působil ve veřejné správě. Martin disponuje širokým přehledem na poli soukromého i veřejného práva. V praxi naší kanceláře se specializuje na správní, pracovní právo a občanské závazkové právo.Mgr. Martin Sejk

Mgr. Martin Sejk

spolupracující advokát
jazyk: český, anglický
sejk@akvm.cz

Martin vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001), advokátem je od roku 2006.

Specializuje se na právo obchodních společností, fúze, družstva, obchodní závazkové vztahy, pracovní právo, nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů a nebytových prostor, náhradu škody, občanská sdružení, dědické právo, trestní právo, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, nehmotné statky a právo duševního vlastnictví.Mgr. Kryštof Pazdírek

Mgr. Kryštof Pazdírek

spolupracující advokát
jazyk: český, anglický
pazdirek@akvm.cz

Kryštof vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2008). Advokátem je od roku 2012.

Věnuje se zejména občanskému závazkovému právu, otázkám náhrady škody, nájmu a podnájmu nebytových prostor, vlastnictví bytů a nebytových prostor.Mgr. Michaela Kolářová

Mgr. Michaela Kolářová

spolupracující advokátka
jazyk: český, anglický
kolarova@akvm.cz

Michaela vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2011). V rámci studia absolvovala dvousemestrální studijní stáž na Turku University ve Finsku. Následně pracovala necelé tři roky jako právní konzultant v mezinárodní developerské společnosti. Advokátkou je od roku 2016.

V naší kanceláři se věnuje zejména obchodnímu a občanskému právu, závazkovému právu a právu nájmu a podnájmu bytů a prostor sloužících k podnikání.Mgr. Mário Legnavský

Mgr. Mário Legnavský

spolupracující advokát
jazyk: český, anglický
legnavsky@akvm.cz

Mário absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2010.

V současné době studuje tamtéž postgraduální doktorský studijní program jako externí doktorand. Advokátem je od roku 2014. Mário se věnuje občanskému právu a obchodnímu právu se zaměřením na právo obchodních korporací, právo nemovitostí, nájem bytu a prostor sloužících podnikání a právo deliktní. Dále se věnuje právu trestnímu a též právu správnímu se zaměřením na právo stavební a právo přestupkové. Specializuje se na právní zastoupení v civilních soudních sporech a obhajobu v trestních věcech. Koncipienti
Mgr. Štěpán Chovanec

Mgr. Štěpán Chovanec

advokátní koncipient
jazyk: český, anglický
chovanec@akvm.cz

Štěpán dokončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014 a v našem týmu pracuje od roku 2015. V rámci studia se zaměřoval na právo občanské a trestní, zejména na problematiku zdravotnického a medicínského práva a téma trestní odpovědnosti právnických osob.

V současné době se věnuje závazkovému právu, stavebnímu právu, právu obchodních společností a převodům nemovitých věcí.Mgr. Johana Rudolfová

Mgr. Johana Rudolfová

advokátní koncipient
jazyk: český, anglický
rudolfova@akvm.cz

Johana absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2014) a je zapsána v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Pro naši advokátní kancelář pracuje od roku 2014.

Při studiu se zaměřovala na trestní a občanské právo, zejména na právo dědické a právo nemovitostí.

Specializuje se na právo občanské a obchodní, se zaměřením na právo nemovitostí, zejména jejich koupi a prodej a nájem prostor sloužících k podnikání. Studenti
Jakub Kaleta

Jakub Kaleta

student Právnické fakulty
jazyk: český, anglický
kaleta@akvm.cz

Jakub je studentem 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2016). Pro naši advokátní kancelář pracuje od roku 2015.

Při studiu se zaměřuje na občanské právo, ústavní právo a evropské právo. Zajímá jej také právo sportovní a právo zdravotnické. V praxi se především věnuje převodům a nájmům nemovitostí a problematice živnostenských oprávnění.Jan Pánek

Jan Pánek

student Právnické fakulty
jazyk: český, anglický
panek@akvm.cz

Jan je studentem 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2016). V roce 2015 úspěšně dokončil bakalářský program Management sportu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Pro naši advokátní kancelář pracuje od roku 2014.

Při studiu se zaměřuje na občanské právo a právo obchodních společností. Zajímá se také o právo sportovní. V praxi se především věnuje bytovému právu, převodům a nájmům nemovitostí a problematice živnostenských oprávnění. Sekretariát
Petra Kučerová

Petra Kučerová

vedoucí sekretariátu
kucerova@akvm.czJana Marešová

Jana Marešová

fakturantka
maresova@akvm.czNikola Midrlová

Nikola Midrlová

sekretářka
midrlova@akvm.cz
2008–2017 © www.blanicti.cz & Matěj Černý